Tarihçemiz
23 Eylül 2019

    Evde sağlık hizmetleri; sağlık düzeyini iyileştirmek ve yükseltmek için hastalara kendi yaşadıkları ortamlarında sağlık hizmeti ve hizmet donanımının sağlanmasıdır. Evde sağlık hizmetleri sistematik şekilde ilk olarak ABD’de 1965 yılında hayata geçmiş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. ABD’nin ardından dünyadaki farklı ülkelerde de yaygınlaşmıştır. Türk Sağlık Sistemi içinde yer edinmesine ilişkin ilk yönetmelik 2005 yılında yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, o güne kadar çoğunlukla özel sektör tarafından uygulanan evde sağlık hizmetlerinin disipline edilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca evde sağlık hizmetlerinin verilmesine yönelik yönerge ise 2010 yılında yürürlüğe konulmuş olup ülkemizde 01.02.2010 tarihinde hizmet sunumuna başlanmıştır.

     İlimizde 17.09.2010 yılından itibaren yürütülmekte olan Evde Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlanan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ve Koordinasyon Merkezine bağlı Tunceli Devlet Hastanesi bünyesinde kurulmuş olan evde sağlık hizmetleri birimi ile  hizmet vermektedir.