Değerlerimiz
23 Eylül 2019

DEĞERLERİMİZ

  -Hasta Memnuniyeti: Hizmet kalitesini sürekli arttırarak, hastaların beklentilerinin üzerine çıkmayı hedefleyerek, hizmet alan kişilerin memnuniyeti sistemli olarak izlenmekte ve elde edilen sonuçlar, sunulan hizmetleri geliştirmekte kullanılmaktadır.

  ·Çalışan Memnuniyeti: Mutlu ve güler yüzlü çalışanlar; mutlu ve memnun hastalar sağlamanın ilk basamağıdır. Kaliteli bir hizmet ancak kaliteli, eğitimli ve deneyimli elemanlar ile sağlanır inancıyla hareket ederiz.

  ·Sevgi, Saygı ve Huzurlu ortam: Tunceli Evde Sağlık Hizmetlerinde hem hizmet alanlar, hem hizmet verenler sevgi, saygı ve huzur ortamında hizmet alır ve hizmet verirler. Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak, karşımızdaki kişiye öyle davranırız.

  ·Etik İlkelere ve Güvene Dayalı Çalışmak: Tüm ilişkilerimizde ahlaki kurallara uygun hareket eder, kişiler arası iletişimimizde saygılı, dürüst, iyi niyetli ve anlayışlı davranırız. “İnsana Saygı” bilinciyle hareket ederiz.

  ·İnovasyon (Yenilenme) ve Sürekli Gelişim: Yaşlı bakımına farklı bakış açısı ve hizmet anlayışıyla yaklaşırız, hizmetimizi geliştirerek hasta memnuniyeti yaratacak yenilikçi fikirler üretir ve bunları uygulamaya yansıtırız.

  ·Sosyal Sorumluluk: Bir bütünün parçaları olduğumuz bilinciyle bu dünyanın bize sunduğu tüm kaynakları kullanırken duyarlı ve özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz sevgi ve saygının bir yansıması olarak görürüz. Tunceli Evde Sağlık Hizmetleri olarak; yaşlı sağlığı, koruyucu sağlık ve eğitim alanlarında toplumun gelişimine katkıda bulunmaya özen gösteririz.