Kurumsal Amacımız
23 Eylül 2019

KURUMSAL AMACIMIZ

  • Telefon ile yapılan başvuruların karşılamak, kayda almak, evde sağlık birimleri arasındaki organizasyon ve koordinasyonu sağlamak,
  • Hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek, aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmek,
  • Tanı koymak yerine tanısı konulan tedavisi düzenlenmiş hastaların takibini yapmak,
  • Tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç kullanımına ilişkin raporların düzenlenmesini sağlamak,
  • Hasta ve yakınlarına evde sağlık sürecinde üstlenebilecekleri görevleri anlatmak, hastalık, tedavi ve bakım eğitimlerini vermek,
  • Hizmet verilen hastaların ağız ve diş sağlığı muayene ve tedavisini sağlamak, ekipler tarafından gerektiğinde hasta nakil araçları ile hastanın hastaneye ve eve naklini sağlamak,
  • Hastanın muayene tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonunu yapmaktır.